SUECA BATEGA: l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible per a Sueca

L’Ajuntament de Sueca ha engegat el procés de redacció d’una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), un instrument de planificació que permetrà optar al municipi a una convocatòria del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per tal d’optar a rebre finançament per a la seua implementació. L’Estratègia contemplarà línies d’actuació en l’àmbit mediambiental, econòmic i social, planificades a través d’una sèrie d’accions coordinades i integrades entre les diferents àrees de gestió.

L’objectiu principal de l’Ajuntament de Sueca és que la redacció d’aquesta estratègia de desenvolupament sostenible siga el resultat d’una construcció conjunta entre l’administració local, el personal tècnic i la ciutadania. En aquest sentit, es duran a terme dos tallers participatius durant el mes de Maig i Juny on, guiats per l’equip tècnic encarregat de la redacció de l’EDUSI, s’analitzarà de forma conjunta la situació actual del municipi per a detectar i definir els principals reptes de futur des d’una perspectiva integrada i alineada amb els objectius comunitaris.

La presentació pública del projecte tindrà lloc el proper dijous 12 de maig a les 20h de la vesprada al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura (Carrer Mare de Déu 2, Sueca) on, tant l’equip de govern com l’equip tècnic encarregat de la redacció del document, explicaran en detall què és l’EDUSI i com es desenvoluparà el procés de redacció col·laborativa amb la ciutadania.

Anuncis
Estàndard